Srí Lanka[2] nebo Šrí Lanka[3], oficiálně Srílanská demokratická socialistická republika,[4] je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, nacházející se v blízkosti Indického poloostrova na ostrově Cejlon, což byl také do roku 1972 oficiální název státu. Od Indie je ostrov oddělen úžinou Palk, přes niž se táhne řetěz korálových útesů zvaný Adamův most, na východě se nachází Bengálský záliv a na jihu Indický oceán. Největším městem je Kolombo (též Colombo). Hlavním městem je odnedávna Šrí Džajavardanapura Kotte (Sri Jayawardenapura, nebo také jen Kotte), které je předměstím Kolomba. Mezi další významná města patří Dehivala, Moratuva, Kandy, Jápané a Trinkunámalé.

V dávných dobách byl ostrov znám pod různými jmény. Starořečtí zeměpisci mu říkali Taprobané, Arabové ho označovali jako Serendib. Portugalci, kteří sem připluli v roce 1505, ho zanesli na mapu jako Ceilão, z čehož vzniklo pozdější anglické Ceylon a české Cejlon.

Původ slova Cejlon se odvozuje ze sanskrtského Sinhala (i hlavní etnická skupina srílanských obyvatel se dodnes nazývá Sinhálci): sinha znamená v sanskrtu „lev“, celý název lze interpretovat jako „lví krev“. Protože lvi na Srí Lance nikdy nežili, obvykle se předpokládá, že jde o odkaz na lvího muže, hrdinu, podle pověsti dědečka prvního krále Vidžáji. Římský dějepisec Ammianus Marcellinus ve 4. století mluvil o obyvatelích ostrova jako o Serandives. Předpokládá se, že -dives pochází z indického dwīpa, „ostrov“, dohromady tedy „ostrov Seranů“, kde Serané snad mají být Sinhálci. Obdobnou etymologii má i název Sielen Diva, zaznamenaný řeckým mořeplavcem Kosmasem Indikopleustem v 6. století. Sielen už je pak bezprostředním předchůdcem portugalského Ceilão.

Cejlon byl oficiálním názvem ostrova i země až do roku 1972, kdy byl stát přejmenován na „Svobodná, suverénní a nezávislá republika Srí Lanka“, v roce 1978 pak byl tento název změněn na „Demokratická socialistická republika Srí Lanka“. Tento název se odvozuje ze sanskrtského slova laṃkā, znamenajícího „zářivá země“; takto byl ostrov popisován ve starých indických eposech Mahábhárata a Rámájana. Do češtiny se původně, zřejmě pod vlivem angličtiny, přepisoval jako Srí Lanka. Skutečná výslovnost sinhálského ශ්‍රී ලංකා śrī laṃkā, [ˌʃɾiːˈlaŋkaː] IPA je někde mezi s a š.[zdroj?] V tamilštině zní název இலங்கை ilaṅkai, iˈlaŋgai. Sinhálský název ostrova (nikoli státu) je ලංකාව laṃkāva, [laŋˈkaːʋə] IPA.

Geografie

Výrazné klimatické rozdíly jsou dány rozsáhlými nížinami na pobřeží, které se zvedají ve vnitrozemí do 2524 metrů vysokého pohoří. V nejvlhčích oblastech (přes 3000 mm srážek) se daří svěžím deštným pralesům, zatímco v sušších severních částech země rostou odolnější monzunové lesy s cennými dřevinami jako je ebenové nebo tzv. atlasové dřevo, velké plochy lesů však již byly vykáceny. Také původně velká stáda slonů nyní čítají jen několik set kusů. Přírodními zdroji jsou: diamanty, drahokamy, grafit, písky s obsahem rud. Nejdelší řekou je Mahaveli. Země je ohrožována tropickými cyklónami a tornády. V prosinci roku 2004 zasáhlo ostrov tsunami způsobené zemětřesením v Indickém oceánu. Spolu s poslední etapou občanské války se ocitlo mnoho lidí v tísnivé životní situaci, na kterou zareagovala i Česká republika.[5] Mezi občany ČR bylo vybráno přes 360 milionů korun, na místě zasahovaly humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA či Lékači bez hranic. Na tuto pomoc navázaly další rozvojové aktivity, díky kterým má ČR dle ministerstva zahraničních věcí v oblasti velmi dobré jméno.[6]

Dějiny

Evropská kolonizace

V roce 1505 k ostrovu poprvé dopluli Portugalci, v 17. století je na ostrově vystřídali Nizozemci. Celý ostrov však plně ovládli teprve Britové na přelomu 18. a 19. století. V roce 1802 se ostrov stal britskou korunní kolonií Cejlon. Britové ekonomicky i při správě ostrova velmi výrazně využívali Tamily, a to nejen místní obyvatele, ale také z Indie nově přivezené příslušníky tamního tamilského etnika.

Moderní dějiny

Podrobnější informace naleznete v článku Občanská válka na Šrí Lance.

Po získání nezávislosti v roce 1948 se do popředí dostává „tamilská otázka“, resp. rozpory mezi většinovými Sinhálci a menšinovými Tamily, kteří byli zbaveni cejlonského občanství a měli být vystěhováni do Indie. Diskriminace Tamilů vedla k vytvoření We Tamils Movement (WTM, česky Hnutí My Tamilové). K prvním krvavým střetům, které si vyžádaly lidské oběti, dochází na začátku roku 1958 za vlády premiéra Solomona Bandáranájakeho. V 70. letech se části tamilského hnutí radikalizují v rámci zastřešující organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE). V roce 1983 konflikt mezi sinhálskou buddhistickou většinou a tamilskou hinduistickou menšinou přerostl v občanskou válku, která s různou intenzitou trvala přes 26 let. LTTE byli po tvrdých bojích definitivně poražení srílanskou armádou 17. května 2009. Nicméně vztah mezi většinovými Sinhálci a menšinovými Tamily je stále napjatý.[7]

Státní zřízení

Mapa Srí Lanky
Srílanské provincie

Srí Lanka je demokratickou socialistickou republikou v rámci Commonwealthu. Podle ústavy16. srpna 1978 je hlavou státu prezident, který stojí rovněž v čele vlády a je vrchním velitelem ozbrojených sil. Prezident je volen ve všeobecných volbách na maximálně 2 šestiletá funkční období. Z členů parlamentu pak vybírá premiéra a po konzultaci s ním jmenuje členy kabinetu. Premiér zastupuje prezidenta ve funkci v případě, že tento nemůže vykonávat úřad. Zákonodárná moc je v rukou jednokomorového parlamentu, do nějž je voleno 225 poslanců na šestileté volební období.

Oficiálním hlavním městem je Šrí Džajavardanapura Kotte, do kterého bylo již v rámci decentralizace přeneseno sídlo parlamentu. Většina státních institucí však dosud sídlí v Kolombu, ze kterého budou postupně v budoucnu přenesena. Ve skutečnosti je Kotte jedním z předměstí Kolomba a většinou není považováno za zvláštní město. Velmi důležité město je Kandy (někdy též Kendy), bývalé sídlo Sinhálských králů ležící v centrální vrchovině. Sjíždějí se tam buddhisté z celého světa, protože v Chrámu Zlatého zubu je podle legendy uložen zub Buddhy Gautamy. Oblíbené je též přístavní město Galle (Gálla), nejdůležitější pro holandské kolonizátory a téměř 2000 m n. m. ležící Nuwara Eliya, sídlo boháčů a centrum pěstování čaje a obchodu s ním.

Administrativní dělení

Území Srí Lanky se dělí na 9 provincií (sinhálsky පළාත, paḷāta; tamilsky மாகாணம், mākāṇam).

provincie (sinhálsky, přepis) provincie (tamilsky, přepis) provincie (česky) hlavní město (sinhálsky, přepis) hlavní město (tamilsky, přepis) hlavní město (anglický přepis[8]) rozloha
v km2
populace
(2001)
මධ්‍යම පළාත
Madʰyama paḷāta
மத்திய மாகாணம
Mattiya mākāṇam
Střední provincie මහනුවර
Mahanuvara
கண்ட
Kaṇṭi
Kandy 5674 2 423 966
නැගෙනහිර පළාත
Nægenahira paḷāta
கீழ் மாகாணம்
Kīḻ mākāṇam
Východní provincie ත්‍රිකුණාමලය
Trikuṇāmalaya
திரிகோணமலை
Tirikōṇamalai
Trincomalee 9951 1 310 000
උතුරු මැද පළාත
Uturu Mæda paḷāta
வடமத்திய மாகாணம
Vaṭamattiya mākāṇam
Středoseverní provincie අනුරාධපුරය
Anurādʰapuraya
அனுராதபுரம
Aṉurātapuram
Anuradhapura 10 714 1 104 664
උතුරු පළාත
Uturu paḷāta
வட மாகாணம
Vaṭa mākāṇam
Severní provincie යාපනය
Yāpanaya
யாழ்ப்பாணம
Yāḻppāṇam
Jaffna 8882 1 040 963
වයඹ පළාත
Vayamba paḷāta
வடமேல் மாகாணம
Vaṭamēl mākāṇam
Severozápadní provincie කුරුණෑගල
Kuruṇǣgala
குருநாகல
Kurunākal
Kurunegala 7812 2 169 892
සබරගමු පළාත
Sabaragamu paḷāta
சப்ரகமுவா மாகாணம
Čaprakamuvā mākāṇam
Provincie Sabaragamuwa රත්නපුරය
Ratnapuraya
இரத்தினபுரி
Irattiṉapuri
Ratnapura 4902 1 801 331
දකුණු පළාත
Dakuṇu paḷāta
தென் மாகாணம
Teṉ mākāṇam
Jižní provincie ගාල්ල
Gālla
காலி
Kāli
Galle 5559 2 278 271
ඌව පළාත
Ūva paḷāta
ஊவா மாகாணம
Ūvā mākāṇam
Provincie Uva බදුල්ල
Badulla
பதுளை
Patuḷai
Badulla 8488 1 177 358
බස්නාහිර පළාත
Basnāhira paḷāta
மேல் மாகாணம
Mēl mākāṇam
Západní provincie කොළඹ
Koḷamba
கொழும்ப
Koḻumpu
Kolombo 3709 5 381 197

Obyvatelstvo

Národnostní složení

Největší skupinu obyvatel tvoří Sinhálci (zhruba 73,8 %, stav 2002), etnikum indoevropského původu, a Tamilové (13,9 %), náležící k drávidské skupině. Separatistické tendence, representované především ozbrojenou skupinou Tygři osvobození tamilského Ílamu, vedly k dlouhodobému ozbrojenému konfliktu, který dodnes nebyl zcela urovnán. Kromě Sinhálců (buddhistů), Tamilů (hinduistů) žije na Srí Lance velké procento muslimů (7,2 %), a menšina Tamilů s indickými kořeny (4,6 %).

Demografie

  • Průměrný věk dožití muže: 69,33 let
  • Průměrný věk dožití ženy: 74,45 let
  • Gramotnost: 90,2 %

Náboženství

Přibližně 70% obyvatel Srí Lanky jsou thérávádoví buddhisté, 15% praktikuje hinduismus, 7,5% jsou muslimové a 7,5% křesťané.

buddhismus [70%] hinduismus [15%] křesťanství [7.5%] islám [7.5%]
Sri Lanka Buddhism.svg Sri Lanka Hinduism.svg Sri Lanka Christians.svg Sri Lanka Islam.svg
Údaje jsou z roku 2001, kromě distriktů s čísly v kurzívě, tam jsou z roku 1981. Pro tyto distrikty neexistují aktuální údaje kvůli občanské válce, která skončila v roce 2009.

Hospodářství

Srí Lanka je především zemědělskou zemí s rozvinutým plantážním, pěstováním čajovníku, kokosové palmy, kaučukovníku, rýže, manioku, batátů, cukrové třtiny, ovoce a koření, významný je také rybolov. Působí zde zpracovatelský, potravinářský a textilní průmysl. Srí Lanka je také oblíbenou turistickou destinací, přestože ostrov v současné době zmáhá národností konflikt.

Zajímavosti

  • Všichni obyvatelé ostrova aspoň jednou do roka navštíví vrchol hory Srí Pada (Svatá stopa), 2 224 m n. m., také nazývané Adam’s Peak, kde je otištěno ve skále velké chodidlo: křesťané a muslimové věří, že Adamovo, buddhisté Buddhovo, hinduisté Šivovo.
  • Do roku 2005 měl každý větší náboženský směr své vlastní ministerstvo. Prezident Rádžapakse je však sjednotil do ministerstva pro náboženské záležitosti.

Sijith Prasanna

S U J I T O U R S
H. M. SIJITH PRASANNA
C/83, Singgappuru Vilage
Gurullawala, Ahangama,
S R Í L A N K A
+947 770 563 703 (Anglicky nebo Rusky)
Skype : sujiya.koggala
hmsp1979@gmail.com